Green Solutions

Wind Power Solutions

VIVABLAST ແມ່ນບ່ອນສະໜອງບໍລິການອັນດັບໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າລົມຢູ່ເທິງຝັ່ງ ແລະ ນອກໄກຝັ່ງ ທີ່ມີຈໍານວນທັງໝົດ 900 ໂຄງການນັບແຕ່ປີ 2017. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປີນ, ມຽນມາ, ໄຕ້ຫວັນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຈີນ. ....
GWO Training Courses

GWO training

The GWO training is created by the Wind Industry, for the Wind Industry. Members are globally leading turbine manufacturers and owners, representing a majority of ....