Home > Wind Power Solutions

Wind Power Solutions

VIVABLAST ແມ່ນບ່ອນສະໜອງບໍລິການອັນດັບໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າລົມຢູ່ເທິງຝັ່ງ ແລະ ນອກໄກຝັ່ງ ທີ່ມີຈໍານວນທັງໝົດ 900 ໂຄງການນັບແຕ່ປີ 2017. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປີນ, ມຽນມາ, ໄຕ້ຫວັນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຈີນ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກມັກກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລົມ ແລະ ຫວັງວ່າຈະນໍາເອົາຄວາມແຕກຕ່າງມາໃຫ້ລູກຄ້າ, ພວກເຮົາພໍໃຈກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດທຸກຂະໜາດໃນຂອບເຂດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງລວມມີ: ຂົນສົ່ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ, ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໃບພັດລົມ, ບັນດາກິດຈະກໍາດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້ທີ່ຍາກ, ເຄື່ອງປະກອບ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄຟຟ້າລົມ, ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮອບດ້ານ,…

ພ້ອມດ້ວຍປະສົບການ, ວິຊາການ ແລະ ຜົນງານຂອງຕົນເອງ, ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າເພື່ອພັດທະນາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

 

1.1 Inspection Service
ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົາເຊື່ອກັນວ່າອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມຈະຄ່ອຍຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ. ໂລກກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດບ່ອນທີ່ໄຟຟ້າລົມແມ່ນພາກສ່ວນຈໍາເປັນໃນການສົມທົບກັບພະລັງງານ.
3.1 Wind Tower
VIVABLAST ນໍາເອົາບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ບັນດາທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມມາຄົບ. ນອກຈາກການຕອບສະໜອງບັນດາບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້ອມແປງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ລວມທັງການບໍາລຸງຮັກສາສະກັດກັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມທີ່ມີຂອບຂະໜາດພະລັງງານ. ທິມງານບໍາລຸງຮັກສາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູອົງປະກອບນີ້, ຕອບສະໜອງທຸກເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ.
6.1 Wind data collection
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ການເກັບກໍາວັດແທກກ່ຽວກັບລົມຄືປະລິມານລົມ, ຄວາມໄວຂອງລົມ, ອຸນຫະພຸມໃນອາກາດ ແລະ ລວງສູງຂອງເສົານໍ້າແມ່ນສໍາຄັນ, ຊ່ວຍຮັບປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ປອດໄພ. ດ້ວຍຈຸດປະສົ່ງນີ້, VIVABLAST ແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າເສົາອຸຕຸນິຍົມ(ທາງຝັ່ງ) ແລະ ສະໂນຊູຊີບ LIDAR ຟູລົມ(ນອກໄກຝັ່ງ)- ໄດ້ອອກແບບພິເສດເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້າມູນລົມ.
2.2 Wind Blade Service
ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາໜຶ່ງບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ລວມມີທຸກກິດຈະກໍາຮອດກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ, ອະນາໄມສະອາດ ແລະ ທາສີເຄືອບ, ການສ້ອງແປງໂຄງປະກອບສັບສົນ, ນໍາໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຮັກສາແຂບຂອບໃບ. ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ໄຫວພິບ ແລະ ທີມງານທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອົາເປັນໃຈກາງ. ພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ມີຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບບໍລິການ ແລະ ສ້ອມແປງໃບພັດລົມ.
8.1 Heavy Transport CEA Logistics Vietnam
VIVABLAST ຈະສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມມື - CEA ເພື່ອສະໜອງບໍລິການຄຸ້ມຄອງພາລະທິການໃຫ້ໂຄງການຮ່ວມກັນ ແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຊ້ງານສະເພາະໃນເວລາສົ່ງສິນຄ້າອຸປະກອນໜັກ, ເກີນຂະໜາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຕັກນິກ, ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າລົມ.
7.1 Installation
VIVABLAST ແລະ ບັນດາຄູ່ຮວມມືຈະສະໜອງບໍລິການຕິດຕັ້ງຮອບດ້ານໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າລົມໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ທາງຝັ່ງ, ໃຫ້ຝັ່ງ ແລະ ນອກໄກຝັ່ງຄືກັບຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ OEM. ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ມອບຮັບ; ຮັບປະກັນປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາລະບົບຮັບປະກັນເພົາປິ່ນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
12.1 GWO
ຕາມສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກ (Global Wind Academy) ເດນມາກ, VIVABLAST ແມ່ນສູນກາງບໍາລຸງສ້າງ GWO ທໍາອິດ, ໄດ້ຕັ້ງຊື່ແມ່ນ ສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກຫວຽດນາມ, ສະໜອງບັນດາຊຸດບໍາລຸງສ້າງ GWO ນັບແຕ່ປີ 2018. ສູນກາງບໍາລຸງສ້າງໄດ້ປະກອບຄົບອຸປະກອນຈະເລີນກ້າວໜ້າທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ, ອຸປະກອນປົກປ້ອງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ເພື່ອນໍາມາປະສົບການບໍາລຸງສ້າງໃຫ້ດີທີສຸດ. ຊຸດບໍາລຸງສ້າງນີ້ແມ່ນກະກຽມໃຫ້ທ່ານຄວາມຮູ້ທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ.
11.1 Burial Deburial Seabed
VIVABLAST ເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Rotech Subsea Limited (“ROTECH”) ແລະ IEV Group (“IEV”) ເພື່ອຜັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ROTECH ໃນການຂຸດຮ່ອງ, ຂຸດຂຸມ, ຝັງ/ຖົມ, ຂຸດຂົ້ນ ແລະ ມ້ຽມມັດບັນດາເສດແຕກຂອງລະບົບທໍ່, ກ໊າບ, ບັນດາສິ່ງຂອງຢູ່ໃຕ້ພື້ນທະເລ. ລະບົບຂຸດຮ່ອງ ແລະ ຂຸດຂຸມດ້ວຍເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ROTECH ໄດ້ນໍາໃຊ້ກວ່າ 500 ໂຄງການທົ່ວໂລກນັບແຕ່ປີ 1994 ໃນຫຼາຍຂະແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັບແຕ່ນໍ້າມັນອາຍແກັສ ຮອດພະລັງງານທີ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
Autonomous Underwater Vehicles Survey 3 Wind Power Solution
ບັນດາເຄື່ອງດໍານໍ້າອັດຕະໂນມັັດ ຫຼື ບໍ່ມີຄົນຂັບ (AUV) ໄດ້ຢັ້ງຢືນແມ່ນມີຜົນກະທົບຕັ້ງໜ້າຮອດບັນດາໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລາຍການດໍາເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະລາທິການ.
10.1 Aerodynamic Upgrade Packs
Vivablast ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ່ວຍງານຕິດຕັ້ງບັນດາຊຸດຍົກລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງ Anakata, ອີງໃສ່ມາດຕະຖານສູງ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ເລິກຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມຢູ່ຫວຽດນາມ.
5.1 Access Service
ໂຊລູຊັ່ນການເຂົ້າຫາເຊືອກ VIVABLAST, drone, ແລະແພລະຕະຟອມຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການກວດສອບແລະຮັກສາຊັບສິນຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາພັກຜ່ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved