Home > ບໍລິການເຂົ້າໃກ້

ບໍລິການເຂົ້າໃກ້

ໂຊລູຊັ່ນການເຂົ້າຫາເຊືອກ VIVABLAST, drone, ແລະແພລະຕະຟອມຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການກວດສອບແລະຮັກສາຊັບສິນຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາພັກຜ່ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້

ບໍລິການດຶສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້ VIVABLAST ໂດຍສະເພາະແມ່ນກວດກາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາບັນດາໃບພັດລົມ ແລະ ທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມຂອບຂະໜາດພະລັງງານ – ຢູ່ເທິງຝັ່ງ ແລະ ນອກໄກຝັ່ງ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້ຢູ່ລະດັບແຖວໜ້າ. ບັນດາທິມງານດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້ຂອງ VIVABLAST ຈະນໍາເອົາບໍລິການຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການຂັ້ນໄດໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງຍົກເມື່ອສໍາເລັດວຽກງານ. ທັງໝົດບັນດານັກເຕັກນິກດຶງສາຍເຊືອກໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ IRATA, GWO ແລະ GWA ແລະ ມີຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບວິຊາຊີບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າເປັນພິເສດ.

Rope Access scaled

ເຂົ້າຫາພື້ນຖານ

ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົານໍາເອົາບໍລິການສະໜອງ ແລະ ໃຫ້ເຊົາຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຈະເລີນກ້າວໜ້າມາໃຫ້ລູກຄ້າໃນວິທີການເຂົ້າໃກ້ເພົາປິ່ນລົມ, ນັ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີ SQYFlex ™. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາໜ້າທີ່ຫຍຸ້ງເຫຍືອງ ແລະ ເສຍເວລາ. ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນໃນເວລາດົນ ແລະ ນໍາເອົາເຄື່ອງມືມາຫຼາຍ.

ບັນດານັກວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ບໍາລຸງສ້າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກ່ຽວກັບທຸກແງ່ມູນຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນປອດໄພຮອດການບໍາລຸງຮັກສາ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີລະດັບວິຊາການສູງ, ມີປະສົບການຫຼາຍໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ເໝາະກັບ. ໄຫວພິບຂອງພື້ນຖານແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາບໍາລຸງຮັກສາເພົາປິ່ນໃດໜຶ່ງແຕ່ບໍ່ຖ້າຮື້ມ້າງໝົດ!

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງບໍາລຸງສ້າງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດເຄື່ອນໄຫວເອງບັນດາເຄື່ອງມືຫຼັງຈາກພວກເຮົາຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

SQYFlex ™ ແມ່ນໜຶ່ງວິທີການໃໝ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ໃບພັດລົມ, ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານຂຶ້ນບັນດາເສັ້ນແຂບ ແລະ ກໍາລັງຜັກດັນຂອງໃບພັດລົມ, ນໍາມາຜ່ານພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຫຼາຍທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງບໍ່ຄືກັບສິ້ນຄ້າໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.

ບັນດາລັກສະນະພິເສດຫຼັກ:

  • ບໍ່ຕ້ອງການປະກອບ ແລະ ມ້າງອອກກັບທີ່
  • ສາມາດເຂົ້າໃກ້ໃບພັດລົມ 360 ອົງສາ ແລະ ຂອບເຂດເຂົ້າໃກ້ນັບແຕ່ຈອມທາດແມ່ນ 16,2 ແມັດ
  • ນໍ້າໜັກບັນທຸກລົມຫຼາຍສຸດ 14 ແມັດ/ວິນາທີ ແລະ ນໍ້າໜັກແມ່ນ 550 kg
  • ປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ດອກໄຟແລດ
  • ປ່ຽນຮູບການພື້ນຖານບ່ອນເຄື່ອນໄຫວດີທີ່ສຸດ
  • ເຂົ້າໃກ້ໝົດທຸກອົງປະກອບຂອງໃບພັດລົມ

Platform scaled

ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV / ເຮືອບິນ / ເຄື່ອງຍົກ)

ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົາສະໜອງບັນດາວິທີການແກ້ໄຂເຂົ້າໃກ້ບໍ່ມີຄົນຂັບໃຫ້ບັນດາຊັບສິນໄຟຟ້າລົມຢູ່ໃນບ່ອນສູງ, ຍານອາວະກາດຈໍາກັດ ແລະ ໃຕ້ພື້ນທະເລ. VIVABLAST ນໍາໃຊ້ບັນດາອຸປະກອນຕົ້ນຕໍນີ້, ຊ່ວຍເຂົ້າໃກ້ບັນດາບ່ອນທີ່ເຂົ້າໄປຍາກ, ບ່ອນທີ່ເປ່ເພບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຢູ່ໃນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດມື້.
ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV / ເຮືອບິນ / ເຄື່ອງຍົກ) ໄດ້ພິສູດແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂໜຶ່ງທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໃຫ້ບັນດາການສ້າງແຜນບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ກວດກາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຸບັນ.
ນໍາເອົາປະສິດທິຜົນສູງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊ່ວຍດໍາເນີນບັນດາການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຢູ່ບ່ອນຄົນຍາກ ຫຼື ບໍ່ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ໄດ້. ດ້ວຍວິທີການນໍາໃຊ້ UAV, ບັນດານັກກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບສາມາດກວດກາບັນດາເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ໄດ້, ບໍ່ໄດ້ກວດກາ, ແຕ່ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈໍາໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ວິວັດການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບເຂດດ້ວຍເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຮັບແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຜູ້ບັນຊາສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ການບັນຊາທາງໄກຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງເຂົາເພື່ອບັນຊາເຮືອບິນໄປຮອດເຂດທີ່ຕ້ອງການ. ຜູ້ບັນຊາສາມາດໃຫ້ເຮືອບິນເຂົ້າໃກ້ເພື່ອກວດກາ ຫຼື ຖ່າຍຮູບຢູ່ບ່ອນສູງ. ບັນດານັກວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນການວິເຄາະ.

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs Drones Crawlers)Unmanned Aerial Vehicles UAVs Drones Crawlers 1 scaled

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index