Home > ບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ

ບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ

ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົາເຊື່ອກັນວ່າອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມຈະຄ່ອຍຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ. ໂລກກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດບ່ອນທີ່ໄຟຟ້າລົມແມ່ນພາກສ່ວນຈໍາເປັນໃນການສົມທົບກັບພະລັງງານ.

ເພື່ອໝູນໃຊ້ວິວັດການປ່ຽນແປງນີ້ຫຼາຍສຸດ, ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າບໍລິການກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບທຸກດ້ານໃຫ້ທຸກປະເພດຟາມລົມ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າລົມ. ເຖິງວ່າການຕີລາຄາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ອຸປະກອນຂອງຕົນເອງ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນຈະຊ່ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລູກຄ້າດໍາເນີນເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ສຸດເພື່ອນໍາເອົາບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ປະສິດທິດຜົນທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໝາຍຄວາມວ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນປັດຈຸບັນ – ມັນຍັງຮັບປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ(LCOE) ຢູ່ໃນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ!

 

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບລະບົບກັນຟ້າຜ່າ(LPS)

ພວກເຮົາສະໜອງບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ກວດກາລະບົບກັນຟ້າຜ່າ(LPS),ເພື່ອຄົ້ນພົບບັນດາຄວາມເປ່ເພຂອງສາຍຟ້າຜ່າ ແລະ ແປງສາຍຮັບ. ບັນດາບໍລິການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງການກັນຟ້າຜ່າຂອງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ ແລະ ໃບພັດລົມ. ບັນດາອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃຫ້ລະອຽດໂດຍຜ່ານການວັດແທກທັງໝົດລະບົບກັນຟ້າຜ່າ(LPS), ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເພື່ອກໍານົດບັນດາວົງຈອນໄຟຟ້າເປີດ ແລະ ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ.

ພວກເຮົາຈະວັດແທກເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ, ຄວາມຍາວ ແລະ ສະພາບລວມຂອງທຸກສາຍນໍາສົ່ງ ແລະ ສາຍກ໊າບ. ລະບົບຈະໄດ້ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບບັນດາປັດໄຈລຸ່ມນີ້:

 •  ສາຍລະບາຍຟ້າຜ່າ;
 • ເສົາເຊື່ອມດິນ;
 •  ສົ້ນໄຟຟ້າເຊື່ອມດິນ;
 • ສາຍຮັບ
 • ຊຸດຕັດເຊື່ອມກັນຟ້າຜ່າ (LAD)

blade repair blade inspection by rope access lightning protection system inspection 1 scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃບພັດລົມຢູ່ພາຍໃນ

ຄວາມເປັນຈິງ, ເຮັດບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າຍາກໃນການຈັບຮອດພາກສ່ວນໃນຂອງໃບພັດລົມເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ໝາຍຄວາມວ່າບັນດາວິທີການແກ້ໄຂກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານຍັງບໍ່ທັນດີ. ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາວິທິການແກ້ໄຂໃໝ່: ນໍາໃຊ້ບອດເຄື່ອງຈັກສາຍໂສໃຊ້ງານສະເພາະເພື່ອກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບພາຍໃນ ດ້ວຍວິທີການທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ.

ຍ້ອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນຂອບເຂດແຄບຂອງກົງໂສ, ປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບພາຍໃນບັນດາໃບພັດລົມຢູ່ເທິງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມທີ່ກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວ ບ່ອນທີ່ແຕ່ກ່ອນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍວິທີການເຮັດດ້ວຍມື. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກໂສ/ເຄື່ອງບິນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະກອບດອກໄຟສ່ອງແສງສະຫວ່າງແຮງ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ HD 360 ອົງສາ ເພື່ອບັນທຶກທັງໝົດຂອບເຂດພາຍໃນຂອງໃບພັດລົມເພົາປິ່ນ.

Wind Blade Internal Inspection 1 scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບພາຍນອກໃບພັດລົມດ້ວຍການດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້

ໄຟຟ້າລົມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເພດພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ຈະກາຍເປັນທິ່ນິຍົມຢ່າງໄວວາ. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫຼາຍຂະແໜງທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໄວຢູ່ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ. ພ້ອມດ້ວຍການພັດທະນານີ້, ມີຫຼາຍຄໍາຖາມໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ກໍຄືເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະທັນກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານໄຟຟ້າຈາກລົມເລີ່ມມື້ເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບສໍາຜັດໂດຍກົງກັບໃບພັດລົມແຕ່ບໍ່ຢາກມີຜົນສະທ້ອນຮອດຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ. ນັ້ນກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ທາງພວກເຮົາມີທີມງານນັກເຕັກນິກດຶງສາຍເຂົ້າໃກ້ທີ່ມີປະສົບການໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ IRATA ຊັ້ນ 1-2-3, GWO, GWA ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຊັດເຈນ. ກັບການລາຍງານຕີລາຄາຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບຂອງໃບພັດລົມເພົາປິ່ນ, ທິມງານນັກເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າແປງໃນເວລາຈໍາເປັນດ້ວຍວິທີການດີທີ່ສຸດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຢັດຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໃບພັດລົມຍັງມີລະບົບເພົາປິ່ນອີກດ້ວຍ.

Wind Blade External Inspection by Rope Access 1 scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃບພັດລົມເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມດ້ວຍເຄື່ອງບິນບັນຊາທາງໄກ

VIVABLAST ແມ່ນບ່ອນສະໜອງບໍລິການຢູ່ແຖວໜ້າກ່ຽວກັບການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບດ້ວຍເຄື່ອງບິນບັນຊາອັດຕາໂນມັດໃບພັດລົມເພົາປິ່ນລົມ. ອີງໃສ່ພື້ນຖານກຸ່ມເມກທີ່ກ້າວໜ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສະແກນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄວກວ່າໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະນັກງານ.

ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍລູກຄ້າເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ໄວ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສາມາດຊໍ້າໄປຊໍ້າມາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບສິນໃບພັດລົມກັບວິຊາຊີບສູງ. ເຄື່ອງຍົນຈະໄດ້ປະກອບຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສະຫຼັບ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍລູກຄ້າສັງເກດທັງໝົດສະພາບຂອງໃບພັດລົມ – ເພື່ອ ໃນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້ອມແປງຫັນເປັນດີທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍວິທີການດີທີ່ສຸດ.

Wind Turbine Blade Drone Inspection scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທາດລົມ

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນໃນແຜນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຟາມລົມ. ການຕີລາຄາຮອບດ້ານຈະແມ່ນບັນດານັກເຕັກນິກດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ເຄື່ອງບິນບັນຊາທາງໄກ(UAVs) ປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດການເປ່ເພ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໄວກ່ອນອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາສະໜອງບັນດາບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຢູ່ໃນຂອບເຂດກວ້າງຄື

 • ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການຈອດ
 • ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການທາສີເຄືອບ
 • ເປ່ເພກົນຈັກ

Wind Tower Inspection scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບກະປຸກເກຍ ແລະ ຕະຫຼັບໝາກບີ

ຢູ່ VIVABLAST, ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບກະປຸກເກຍ ແລະ ຕະຫຼັບໝາກບີ ແມ່ນພາກສ່ວນຈໍໍາເປັນຂອງການຕີລາຄາໃນເວລາໝົດອາຍຸຮັບປະກັນ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຕາມການກໍານົດເວລາ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ແວ່ນເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອຊັ້ນນໍາເພື່ອກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບກະປຸກເກຍເພົາປິ່ນລົມ, ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ພາຍໃນພ້ອມດ້ວຍຄວາມແຈ້ງດີ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍລູກຄ້າ ແລະ ປະຕິບັດການກວດກາຕີລາຄາຂອບເຂດກວ້າງນັບແຕ່ເພົາປິ່ນນ້ອຍຮອດຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່. ບັນດາພະນັກງານກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບກະປຸກເກຍເພົາປິ່ນລົມ ມີປະສົບການຫຼາຍຂອງພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນການກວດກາ ແລະ ລາຍງາຍຄຸນນະພາບດ້ວຍວີທີການທີ່ດີທີສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາສົມທຽບການສັງເກດຂອງຕົນເອງກັບການຄົ້ນພົບຈາກການວິເຄາະທາດເມືອກມື່ນ ແລະ ບັນດາລະບົບຕິດຕາມກວດກາສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Gearbox and Bearing Inspection 1 scaled

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃນເວລາໝົດອາຍຸຮັບປະກັນ(EOW)

ໃນເວລາໝົດອາຍຸການຮັບປະກັຍເພົາປິ່ນລົມ, ການດໍາເນີນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃນເວລາໝົດອາຍຸການຮັບປະກັນ (EOW) ແມ່ນສໍາຄັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນທັັງໝົດອຸປະກອນຈໍາເປັນທີ່ໄດ້ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນແທນທັນເວລາ.

ທີມງານໄຟຟ້າລົມຂອງ VIVABLAST ສາມາດຊ່ວຍລູກຄ້າກໍານົດບັນດາຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງ ແລະ ພົບເຫັນຄວາມຜິດຂອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນກ່ອນເວລາໝົດອາຍຸຮັບປະກັນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຄວາມຕ້ອງການຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມຜິດນັ້ນ. ດ້ວຍວີທີການສ້າງແຜນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ EOW, ລູກຄ້າສາມາດກໍາໄດ້ຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ. ຄຸນນະພາບ ຫຼື ເຕັກນິກຂອງບັນດາເພົາປິ່ນລົມຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທຸກອົງປະກອບຂອງເພົາປິ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເພົາປິ່ນຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດີ. ໃນເວລາໝົດອາຍຸຮັບປະກັນ, ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດບັນດາວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • Scada (ຄວບຄຸມກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ) ເຕືອນໄພ/ວິເຄາະຄວາມໜ້າໃຊ້ໄດ້
 • Scada (ຄວບຄຸມກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ) ວິເຄາະອຸນຫະພຸມ
 • Scada (ຄວບຄຸມກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ) ວິເຄາະທາງໂຄ້ງພະລັງງານ
 • ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກ
 • ວິເຄາະເຄື່ອງສົ່ງເພົາປິ່ນລົມໂດຍສັງເຂບ
 • ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັ່ນການສົ່ງເໜັງຕີງ
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບກະປຸກເກຍດ້ວຍແວ່ນເບິ່ງ
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃບພັດລົມ(ພາຍນອກ)
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃບພັດລົມ(ພາຍໃນ)
 • ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າມັນກະປຸກເກຍ
 • ເກັບຕົວຢ່າງມັນຂອງຕະຫຼັບໝາກບີ
 • ເກັບຕົວຢ່າງມັນຂອງຕະຫຼັບໝາກບີໃບພັດລົມ
 • ຄວບຄຸມໂຄງການ/ລາຍງານ
 • ວິເຄາະນໍ້າມັນໄຮໂດລິກ
 • ດັດແປງເຄື່ອງສົ່ງ
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ WTG ຕົກຕໍ່າ
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທຸກດ້ານ
 • ວິເຄາະລະບົບກັນຟ້າຜ່າ
 • ຕີລາຄາລະບົບກວາດໂລຫະ
 • ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທຸກດ້ານ

ດ້ວຍວິທີການດໍາເນີນກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ EOW ເປັນປະຈໍາ, ລູກຄ້າສາມາດຮັບປະກັນວ່າເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາວນານ.

iwona castiello d antonio LihiozWWzrQ unsplash scaled 1

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index