ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ดันแคน โคลสัน

การขุดเจาะเพชรนอกชายฝั่ง

การขุดเจาะเพชรนอกชายฝั่ง

เราขอแสดงความพึงพอใจและความขอบคุณสำหรับบริการพิเศษที่ VIVABLAST มอบให้ในระหว่างโครงการบำรุงรักษานอกชายฝั่ง 40 วันบนแท่นขุดเจาะ Ocean Monarch ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2012

ในนามของ Diamond Offshore Drilling เราขอยกย่องทีมงาน VIVABLAST

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม