ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

รัลฟ์

ผู้อำนวยการโครงการเชิงพาณิชย์

การผลิตไฟฟ้าของซีเมนส์

VIVABLAST (เวียดนาม) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันน่ายกย่องสู่ความเป็นเลิศโดยการทำงานพ่นสีชิ้นส่วนเครื่องกลและไฟฟ้าทั้งหมดโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของ Siemens อย่างเคร่งครัด

คุณภาพของฝีมือของพวกเขาเกินความคาดหมายของเราและตรงตามมาตรฐานระดับสูงของเรา

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม