ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

โด่หูถุย

ผู้จัดการเหตุขัดข้อง

บริษัท แม่โขง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

VIVABLAST เกินความคาดหมายของเราด้วยบริการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง โดยกำจัดกำมะถันที่ตกค้างออกจากหม้อไอน้ำของเรา

ความเป็นมืออาชีพ การยึดมั่นในข้อกำหนดทางเทคนิค และการมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น เรากู้คืนประสิทธิภาพการทำงานได้ 1.2 เมกะวัตต์ และเราขอแนะนำโซลูชันและบริการแบบครบวงจรของพวกเขา

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม