ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ดาห์น อาห์ลสตรอม

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

SpreFix โดย Ovacon

ขอรับรองว่า บริษัท วิวาบลาส จำกัด ได้ผ่านการอบรมด้านการลดเสียง การป้องกันอัคคีภัย ฉนวนกันความร้อน และการควบคุมการควบแน่น โดยใช้ระบบฉนวน SpreFix แบบสเปรย์ออน

ความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้น่ายกย่อง

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม