ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

เจิ่น วัน เฮียน

ผู้จัดการกลุ่มการผลิต

แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง JVPC NCWI

VIVABLAST (Vietnam) Co., Ltd บรรลุผลสำเร็จที่โดดเด่น ตอบสนองทุกความต้องการของโครงการ

พวกเขาประสบความสำเร็จในการทำงานโดยยึดมั่นในระบบงาน JVPC-HSE ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย ZERO LOST TIME INJURY (LTI) ที่น่ายกย่อง

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม