ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ปิแอร์ ควิโนต์

ผู้จัดการโครงการ

เฟรย์ซิเนท

Freyssinet ขอขอบคุณ VIVABLAST สำหรับการสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตโดยตรง

จากความสำเร็จของ VIVABLAST ในโครงการนี้ เราขอแนะนำ VIVABLAST สำหรับงานเตรียมพื้นผิวคอนกรีตและงานนั่งร้านในโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม