ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ฮวงมินห์

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท น้ำคอนซัน ไปป์ไลน์ จำกัด

ในนามของ NCSP Management ทาง NAMCONSON PIPELINE CO. ขอขอบคุณ VIVABLAST (VIETNAM) CO., LTD. สำหรับผลงานดีเด่นในโครงการจัดหาซ่อม PFP ให้กับ NAMCONSON PIPELINE CO.

ความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด กำหนดการ และงบประมาณของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมาก การจัดการที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NCSP ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม