Home > บริการขนส่งและโลจิสติกส์

บริการขนส่งและโลจิสติกส์

VIVABLAST จะทำงานร่วมกับพันธมิตร – CEA เพื่อให้บริการการจัดการลอจิสติกส์โครงการแบบบูรณาการและบริการขนส่งสินค้าเฉพาะเมื่อส่งมอบอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากให้กับบริษัทด้านวิศวกรรม ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทก่อสร้างในด้านพลังงานลม

เนื่องจากที่ตั้งทำเลทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเครือข่ายโครงการทั่วโลกของเรา เราจึงสามารถจัดการกับการขนส่งสินค้าหนัก สินค้าขนาดใหญ่ และปัญหาด้านลอจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโครงการ ด้วยประสบการณ์ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม

ทีมลอจิสติกส์โครงการของเราให้บริการเพิ่มเติมที่หลากหลาย เช่น การขนส่งตามกำหนดเวลา การจัดทำงบประมาณที่แม่นยำ และการประชุมการวางแผนนอกสถานที่ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเลือกเส้นทางจะทำได้สำเร็จด้วยการขนส่งที่ปลอดภัยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รายการบริการขนส่ง:

 • สำรวจเส้นทางและให้คำปรึกษา
 • การวางแผนลอจิสติกส์
 • เช่าเรือ
 • ขั้นตอนศุลกากร
 • กำหนดรายการหลัก
 • การจัดเก็บท่าเรือและการจัดเก็บนอกพื้นที่
 • กระบวนการในท่าเรือ
 •  การขนส่งชิ้นส่วนจากท่าเรือหรือพื้นที่วางลงสู่ไปยังพื้นที่ปูสำหรับยานพาหนะที่จอดรถหนัก
 • กระบวนการเรือท้องแบน
 • โหลดของ/ยกขนของ
 • กระบวนการยกใบพัด

บริการเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับลูกค้าของเราในการมองเห็นความทุ่มเทและคุณค่าของทีมลอจิสติกส์ของเราในทุกโครงการที่เราดำเนินการ

8. Heavy Transport CEA Logistics Vietnam

transport scaled

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved