Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tuyển Dụng

Đúng người - Đúng nhiệm vụ - Đạt đến thành công

VIVABLAST, một nhóm tập trung vào ASEAN được thành lập có lịch sử từ năm 1994, mang đến môi trường lý tưởng cho sự nghiệp lâu dài và xứng đáng. Chúng tôi cung cấp tất cả các yếu tố cần thiết mà bạn tìm kiếm ở nơi làm việc, bao gồm phạm vi phủ sóng thị trường rộng khắp ở Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, cùng với các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp, phúc lợi hấp dẫn và môi trường làm việc an toàn và thân thiện.

Vị Trí Tuyển Dụng

Thợ Điện

Kỹ sư dự án

Kỹ sư điện tự động hóa

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp