Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tuyển Dụng

Đúng người - Đúng nhiệm vụ - Đạt đến thành công

Vivablast là công ty với 100% vốn nước ngoài được thành lập vào năm 1994. Đến nay, Vivablats đã có 3 văn phòng đại diện ở khu vực Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Chúng tôi tạo điều kiện cho nhân sự phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phúc lợi hấp dẫn và môi trường làm việc lành mạnh.

Vị Trí Tuyển Dụng

Chuyên Viên Mua Hàng

Kỹ sư dự án

Điều hành thương mại

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp