Trang chủ > Chính sách
           

Chính sách

  • Thông tin về website: Trang này chứa tất cả thông tin hợp pháp về hoạt động của trang Web www.Vivablast.com 
  • Quyền sở hữu và trách nhiệm: Trang web www.Vivablast.com được sở hữu bởi công ty VIVABLAST Việt Nam, và VIVABLAST sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả nội dụng trong trang web này. Tuy nhiên, VIVABLAST sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung được tìm thấy trên: Các trang web bên ngoài bằng đường link mà chứa các thông tin không được cấp phép. Lưu ý: Các trang web chứa tài liệu gây tranh cãi, khiêu dâm, thù hận hoặc không phù hợp đều bị cấm đưa vào link nội dung trên. Nhãn hiệu và logo được sử dụng trên trang web này đã được đăng ký. Việc sao chép của chúng có thể cấu thành tội hình sự.
  • Tôn trọng luật bản quyền: Tất cả các nội dung trực tuyến trên trang web www.Vivablast.com đều tuân theo luật bản quyền hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Mọi sự sao chép nội dung được thực hiện mà không có sự đồng ý trước của VIVABLAST đều bị cấm.

  • Sử dụng nội dung trang web: Trang web này tuân theo luật pháp Việt Nam bằng cách đồng ý tuân thủ các điều kiện sử dụng như được hiển thị mỗi ngày khi bạn truy cập vào trang web. Trong chừng mực có thể, trang web hiện tại sẽ được cập nhật bao gồm tất cả các hoạt động của Vivablast, tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra trường hợp một số thông tin hoặc thông báo mới có thể không còn hiệu lực vào thời điểm chúng được lưu hành hoặc đơn giản là chúng đã trở nên lỗi thời. VIVABLAST không thể đảm bảo, mặc dù đã cố gắng hết sức, tất cả các thông tin hoặc tin tức hiển thị trên trang web hiện tại sẽ luôn được cập nhật hoàn chỉnh.

  • Các liên kết nội dung: Trang web www.Vivablast.com cho phép các trang web khác bao gồm các liên kết có chứa nội dung của nó. Sự cho phép này có hiệu lực đối với bất kỳ trang web nào ngoại trừ những trang web có chứa tài liệu gây tranh cãi, khiêu dâm, thù hận hoặc không phù hợp

  • Trách nhiệm pháp lý: Những người quản lý hoặc nhân viên của VIVABLAST sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do kết nối với trang web hiện tại này. VIVABLAST có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc thậm chí ngừng phổ biến một phần hoặc toàn bộ của trang web này. Người truy cập cam kết không cố ý hoặc vô ý đưa vi-rút hoặc tệp thuộc bất kỳ hình thức nào có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của trang web; trong trường hợp như vậy họ sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với mong muốn công bằng cho tất cả người dùng, VIVABLAST sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với bất kỳ người truy cập nào có hành vi sai trái.

  • Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân: VIVABLAST không yêu cầu người dùng phải khai báo thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ, email, và nghề nghiệp) khi truy cập vào trang web. Tuy nhiên, trước khi nhận được thông tin hoặc tài liệu từ trang wed người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp tên và thông tin cá nhân. VIVABLAST muốn thông báo với người dùng rằng những thông tin cá nhân mà mọi người đã cung cấp chỉ dành cho mục đích sử dụng của VIVABLAST, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý và lưu giữ chúng. Dữ liệu này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ bên thứ ba đang lưu trữ Trang web hoặc có liên quan đến nội dung hoặc quản lý nó. VIVABLAST cam kết thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để duy trì tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân này.
  • Điều kiện bổ sung: Trang web hiện tại có thể chứa hoặc đề cập đến các điều kiện bổ sung mà người truy cập phải tuân thủ; trong trường hợp có tranh chấp, các điều kiện hiện tại này sẽ được áp dụng. Việc sử dụng trang web rõ ràng được coi là thuộc quyền tài phán của Pháp. VIVABLAST có quyền thay đổi điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Tin tức khác

Coppyright © 2023 Vivablast. All right reserved