Trang chủ > Vận hành thử nhà máy và thiết bị
           

Vận hành thử nhà máy và thiết bị

Vận hành trước:

 • Chạy thử độc lập và chạy thử cho bơm, máy nén khí, quạt, thổi khí
 • Bắt đầu xả dầu và xả nước cho hệ thống hữu dụng
 • Khởi động hệ thống ngưng tụ, HP, LP BFWP
 • Khởi động hệ thống dầu xanh của tuabin hơi để xả và chạy thử hệ thống khối di chuyển, van điều khiển hơi, van chặn máy di chuyển quá tốc độ
 • Thổi hơi
 • Hơi nước đầu tiên cho tuabin hơi

Chạy thử:

 • Khởi động hệ thống nước biển, nước làm mát khép kín, hệ thống hóa chất.

 • Dầu xanh, dầu thủy lực…

 • Chạy thử máy bơm, máy nén khí, quạt

 • Tỉ lệ lưu lượng, áp suất, chỉ số nhiệt độ chính xác để hoạt động

 • Thử nghiệm bo mạch ngắn, thử nghiệm nối đất, đồng bộ hóa, thử nghiệm tải đóng điện, thử nghiệm loại bỏ trọng tải

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved