Trang chủ > Bảo dưỡng giàn khoan
           

Bảo dưỡng giàn khoan

BẢO TRÌ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Thời hạn: 2014 – 2019
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
  • Chuẩn bị bề mặt, làm sạch bằng nước UHP, sơn dậm
  • Tổng bảo trì thường xuyên
  • Làm sạch tủ điện bằng CO2
  • Sơn phủ cáp PFP
  • Cung cấp thợ lắp ráp và thợ hàn
  • Sơn phủ bên ngoài cho bể chứa
  • Cung cấp ống cao su
  • Cung cấp thợ bắn cát và thợ sơn
  • Làm sạch hệ thống trao đổi nhiệt
  • Giàn giáo BS1139 & Ringlock

 

30fd7bd4a7f543ab1ae4

 

7979fec131e0d5be8cf1

 

6f6f28372c73ca2d9362

 

1828b1815e1eba40e30f

 

5fa1e33cf6d20d8c54c3

Tin tức khác

Coppyright © 2023 Vivablast. All right reserved