Trang chủ > Bảo dưỡng kết cấu giàn khoan ngoài khơi
           

Bảo dưỡng kết cấu giàn khoan ngoài khơi

Thời gian: 2008 – 2019

Địa điểm: Việt Nam

Mô tả công việc: 

  • Equipments & piping thermal insulation maintenance (2008-2012)
  • Scaffolding works (2017-2019)
  • NDT and anti corrosion for plare with rope access method executed by Ievel I, II, III IRATA rope access technicians
DSC05094  DSC05115

Tin tức khác

Coppyright © 2023 Vivablast. All right reserved