Trang chủ > Bảo dưỡng nhà máy phân bón
           

Bảo dưỡng nhà máy phân bón

Dự án: Chiến dịch bảo dưỡng
Thời hạn: 2018 – 2019.
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Cung cấp nhân lực, thiết bị và vật liệu để thực hiện sơn chống ăn mòn tại nhà máy
Sơn phủ TSA 

 

  121 2   13

 

1544858811506

 

TSA CMF

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved