Trang chủ > Bảo dưỡng tàu Bourbon ngoài khơi 18M, 26M and 53M
           

Bảo dưỡng tàu Bourbon ngoài khơi 18M, 26M and 53M

Dự án: Tàu Bourbon 
Tàu can thiệp dịch vụ nhanh
Thời hạn: 2007 – 2012
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Giàn BS & xe nâng người
Sơn phủ bảo vệ, chống rỉ và silicon đàn hồi
• Bảo ôn cách nhiệt bằng Cabin

 

SAM 4736

 

DSC06148

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved