Trang chủ > Bảo dưỡng thiết bị cảng
           

Bảo dưỡng thiết bị cảng

Dự án: Bảo dưỡng thiết bị
Thời hạn:  2018 – 2020
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
• Phương pháp tiếp cận: giàn giáo, tiếp cận bằng dây leo, xe nâng
• Chuẩn bị bề mặt: làm sạch các thiết bị điện, làm sạch bằng nước HP, bắn hạt thép
Áp dụng sơn

 

BA 1

 

BA 2

 

BA 5

 

IMG 5238

 

IMG 2992

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved