Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Sửa chữa lưỡi

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Địa điểm:

Việt Nam

Năm

2023

Phạm vi công việc

 • Người giám sát truy cập dây
 • Kỹ thuật viên lưỡi
 • Thiết bị RA tiêu chuẩn
 • Vận chuyển người và thiết bị RA từ TP.HCM

Chi tiết bổ sung về Sửa chữa lưỡi

Mô tả công việc

VB sẽ cung cấp một đội ngũ được chứng nhận sửa chữa Blade với sự giám sát có kinh nghiệm để thực hiện công việc sửa chữa Blade:

 • Người giám sát truy cập dây
 • Kỹ thuật viên lưỡi
 • Thiết bị RA tiêu chuẩn
 • Vận chuyển người và thiết bị RA từ TP.HCM

Sức mạnh

 • Tất cả các kỹ thuật viên đều có chứng chỉ sửa chữa cánh quạt (RA lv 1, 2, 3).
 • Tất cả các kỹ thuật viên đều được chứng nhận trong Chương trình Đào tạo An toàn Cơ bản của Tổ chức Gió Toàn cầu (GWO BST).
 •  Có kinh nghiệm vững vàng trong các dự án tương tự

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Kiểm tra tuabin gió bằng Borescope

Vị trí:

Đăk Lăk, Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo, Năng lượng gió

Sửa chữa cánh tuabin gió cho trang trại gió gần bờ

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo, Năng lượng gió

Sửa chữa lưỡi

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Năng lượng gió

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Lĩnh vực

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn