Trang chủ > Boong tàu và thuyền đôi 94M
           

Boong tàu và thuyền đôi 94M

Sơn phủ boong tàu & thuyền đôi
Thời hạn: 2018 – 2021
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Sơn và bắn cát cho các tường bảo vệ
• Sơn phủ boong tàu
Sơn bên trong và bên ngoài cho thuyền đôi 94M
Chuẩn bị bề mặt H423 và thi công sơn lót
• Chất độn Epoxy
• Sửa chữa và sơn cho xi lanh

 

bc28c3b9409dbbc3e28c

 

7de4d74a62e09abec3f1 1

 

af404d6ee90d12534b1c

 

3f0c17aec820327e6b31

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved