Trang chủ > Boong tàu và thuyền đôi 94M
           

Boong tàu và thuyền đôi 94M

Sơn phủ boong tàu & thuyền đôi
Thời hạn: 2018 – 2021
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Sơn và bắn cát cho các tường bảo vệ
• Sơn phủ boong tàu
Sơn bên trong và bên ngoài cho thuyền đôi 94M
Chuẩn bị bề mặt H423 và thi công sơn lót
• Chất độn Epoxy
• Sửa chữa và sơn cho xi lanh

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved