Trang chủ > Công tác vệ sinh kết cấu giàn khoan
           

Công tác vệ sinh kết cấu giàn khoan

Thời gian: 2020
Địa điểm: Việt Nam
Mô tả công việc:
• Cung cấp: Trọn bộ máy UHP và kỹ thuật viên lành nghề để thực hiện công tác làm sạch trên giàn khoan ngoài khơi.
f253da3518a5e2fbbbb4
790ec554ccc736996fd6

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved