Công việc phủ cọc pin cho kết cấu trang trại gió ngoài khơi

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Vị trí

Đài Loan

Năm

2022

Phạm vi công việc

  • Công việc phủ cọc pin cho kết cấu trang trại gió ngoài khơi

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Các ngành nghề

TỪ BLOG

Tin mới nhất

Phản hồi của khách hàng

Thư công nhận