Trang chủ > Cung cấp các con tàu (Supply Vessels)
           

Cung cấp các con tàu (Supply Vessels)

Thời hạn: 2010 – 2012.
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Sơn bảo vệ và hàng hải
• Phun sơn cách nhiệt
Bảo ôn cách nhiệt
• Phun bọt PU

 

P1040328

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved