Trang chủ > Cung cấp và lặp đặt hệ thống metmast
           

Cung cấp và lặp đặt hệ thống metmast

Dự án: lắp đặt hệ thống Met Mast 
Thời hạn: 2019 – 2020.
Vị trí: Việt Nam
Chi tiết công việc:
Cung cấp hệ Met Mast
Khảo sát và lắp đặt hệ thống Met Mast tại xưởng

 

 

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved