Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Cung cấp và lắp đặt cột buồm – Chiều cao 120 mét

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Vị trí

Việt Nam

Năm

2022

Phạm vi công việc

  • Cung cấp và lắp đặt cột buồm – Chiều cao 120 mét

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Kiểm tra tuabin cánh gió bằng bánh xích

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Năng lượng gió

Sửa chữa rỉ sét tháp

Vị trí:

Philippin

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo

Cung cấp kỹ thuật viên truy cập dây

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo

Chi tiết bổ sung về Cung cấp và lắp đặt cột buồm – Chiều cao 120 mét

Những gì chúng tôi đang cung cấp

LĨNH VỰC

TỪ BLOG

Tin mới nhất

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn