Trang chủ > Nhà máy điện gió tại Đài Loan
           

Nhà máy điện gió tại Đài Loan

Dự án: Bảo dưỡng nhà máy Điện gió
Thời hạn: 2020
Chi tiết công việc:
Dịch vụ sửa chữa cánh tuabin điện gió áp dụng phương pháp tiếp cận bằng dây leo
Bảo dưỡng tháp gió
Cung cấp kỹ thuật

 

IMG 4994

 

IMG 5007

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved