Trang chủ > Nhà máy điện gió tại Đài Loan
           

Nhà máy điện gió tại Đài Loan

Dự án: Bảo dưỡng nhà máy Điện gió
Thời hạn: 2020
Chi tiết công việc:
Dịch vụ sửa chữa cánh tuabin điện gió áp dụng phương pháp tiếp cận bằng dây leo
Bảo dưỡng tháp gió
Cung cấp kỹ thuật

 

 

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved