Trang chủ > Nhà máy điện gió tại Philippine
           

Nhà máy điện gió tại Philippine

Dự án: Bảo trì nhà máy điện gió
Thời hạn: 2019
Chi tiết công việc:
• Dịch vụ sửa chữa cánh tuabin bằng phương pháp tiếp cận bằng dây leo và bằng sàn thao tác tiếp cận cánh quạt.
Bảo dưỡng tháp gió
Khảo sát công xưởng bằng hệ thống Drone đặc biệt.

 

1232
IMG 20461

 

DJI 01731

 

 

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved