Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Lớp phủ Penstock sử dụng Giàn giáo

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Vị trí

Nước Lào

Năm

2020, 2021

Phạm vi công việc

  • 19.000 m2 sơn penstock
  • Thi công 12.000 m3 giàn giáo

Chi tiết bổ sung về Lớp phủ Penstock sử dụng Giàn giáo

Phạm vi công việc

  • 19.000 m2 lớp phủ penstock
  • Thi công 12.000 m3 công việc giàn giáo

 

Ảnh

Lào ATB 2

ha

ATB Lào

 

 

 

 

 

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Lĩnh vực

TỪ BLOG

Tin mới nhất

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn