Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Sơn lại 02 cầu trục

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Địa điểm:

Việt Nam

Năm

2022

Phạm vi công việc

  • Sơn lại 02 cầu trục

Chi tiết bổ sung về Sơn lại 02 cầu trục

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Ứng dụng chống cháy thụ động (PFP) cho giàn khoan

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Chế tạo, Dầu khí

Cung cấp vật liệu đóng gói

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Chế tạo

Dịch vụ phun bi và sơn khung và chân thép

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Chế tạo

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Lĩnh vực

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn