Trang chủ > Sửa chữa kết cấu
           

Sửa chữa kết cấu

Thời gian: 2013 – 2021
Địa điểm: Việt Nam
Mô tả công việc:
• Fibre optic JP support repair
• Offshore wrapping & leak repair works
• External coating & Belzona application
IMG 1351
IMG 1322

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved