Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Thay thế con quay

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Vị trí

Việt Nam

Năm

2023

Phạm vi công việc

  • Tiến hành vệ sinh và tháo con quay cũ
  • Thiết lập nền tảng và tiến hành lắp ráp spinner mới
  • Thay thế tất cả các bu lông và lớp phủ silicone
  • Lắp đặt tấm bảo vệ để bảo vệ cánh tuabin khỏi nước trong khi bắn silicone

Chi tiết bổ sung về Thay thế con quay

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Lĩnh vực

TỪ BLOG

Tin mới nhất

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn