Trang chủ > Nhà máy điện gió tại Việt Nam
           

Nhà máy điện gió tại Việt Nam

Dự án: Bảo dưỡng tháp gió
Thời hạn: 2018, 2019, 2020
Chi tiết công việc:
  • Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận bằng dây leo (đạt chứng nhận IRATA cấp I, II, III).
  • Chuẩn bị bề mặt.
  • Âp dụng phương pháp chống ăn mòn.
  • Làm sạch tháp gió và hàn kín chân tháp.
  • Dịch vụ khảo sát công xưởng và cho thuê sàn thao tác tiếp cận cánh quạt
  • Thay thế bu lông và vòng đệm

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved