Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Sửa chữa cánh tuabin gió cho trang trại gió gần bờ

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Địa điểm:

Việt Nam

Năm

2024

Phạm vi công việc

Thực hiện sửa chữa cánh tuabin gió bởi Kỹ thuật viên leo dây tiếp cận GWO

Chi tiết bổ sung về Sửa chữa cánh tuabin gió cho trang trại gió gần bờ

Sức mạnh

  • Đạt tiêu chuẩn truy cập bằng dây (IRATA và GWO BST)
  • Có kinh nghiệm vững vàng trong các dự án tương tự.
  • Chứng nhận quốc tế về thực hiện công việc/vận hành an toàn tại trang trại gió (IRATA (Rope Access), GWO BST), Chứng nhận GWO Blade

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Kiểm tra tuabin gió bằng Borescope

Vị trí:

Đăk Lăk, Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo, Năng lượng gió

Sửa chữa cánh tuabin gió cho trang trại gió gần bờ

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2024

Các ngành nghề:

Năng lượng tái tạo, Năng lượng gió

Sửa chữa lưỡi

Vị trí:

Việt Nam

Năm:

2023

Các ngành nghề:

Năng lượng gió

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Lĩnh vực

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn