Cung cấp kỹ thuật viên truy cập dây

Thông tin tham khảo

Thông tin dự án

Vị trí

Việt Nam

Năm

2023

Phạm vi công việc

  • Kiểm tra và đánh giá cánh gió
  • Kỹ thuật viên tiếp cận dây được chứng nhận ở cấp giám sát cấp 1 và cấp 3 của IRATA
  • Kiểm tra trực quan xem có bất kỳ khuyết tật nào trên cánh gió không
  • Ghi lại video/hình ảnh

DỰ ÁN

Các dự án liên quan

Những gì chúng tôi đang cung cấp

Các ngành nghề

TỪ BLOG

Tin mới nhất

Phản hồi của khách hàng

Thư công nhận

Mô tả công việc:

  • Vivablast cung cấp kỹ thuật viên kiểm tra, đánh giá cánh gió miền Trung
  • Chúng tôi cung cấp một đội ngũ kỹ thuật viên tiếp cận dây có tay nghề cao được chứng nhận ở cấp giám sát IRATA cấp 1 và cấp 3
  • Kỹ thuật viên dây sẽ kiểm tra trực quan xem có bất kỳ khiếm khuyết nào trên cánh gió không, sau đó ghi lại video/ảnh, tất cả công việc dưới sự hướng dẫn và phê duyệt của khách hàng

Sức mạnh:

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong ngành gió, kỹ thuật viên có chứng chỉ GWO BST và Chứng chỉ IRATA về Truy cập dây
  • Kỹ thuật viên Rope Access được chứng nhận IRATA cấp 1, 2 và 3 mang lại kinh nghiệm sâu rộng Sử dụng công nghệ PPE mới nhất và duy trì sự an toàn trước tiên cho mỗi nhiệm vụ công việc
  • Nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, loại bỏ việc tắt tuabin