Trang chủ > KIỂM TRA VÀ LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG

KIỂM TRA VÀ LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG

Ống có độ dài từ DN50 đến DN300

Đường ống ngầm

Các mối nối từ đường ống chính và phụ

Chuẩn bị cho việc kiểm tra, sửa chữa và phát hiện rò rỉ

Khu vực khó tiếp cận

Kểm soát trực tiếp quy trình làm sạch

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved