Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Jean-Louis

Quản lý công trình

Công ty TNHH Năng Lượng Mê Kông

VIVABLAST là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi từ năm 2005, cung cấp các dịch vụ Sơn, Cách nhiệt và Giàn giáo đáng tin cậy cho các dự án Nhà máy điện của chúng tôi.

Sự cam kết mạnh mẽ đối với an toàn, chất lượng và tuân thủ thời hạn, Vivablast đã hoàn thành xuất sắc công việc và giải quyết mọi khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Kinh nghiệm của Vivablast trong ngành là yếu tố quyết định trong những thành công của chúng tôi.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp