Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Duncan Coulson

Diamond Offshore Drilling

Diamond Offshore Drilling

Chúng tôi xin bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao về các dịch vụ đặc biệt do VIVABLAST cung cấp trong dự án bảo trì ngoài khơi kéo dài 40 ngày trên giàn khoan Ocean Monarch vào tháng 6 và tháng 7 năm 2012.

Thay mặt Diamond Offshore Drilling, chúng tôi gửi lời khen ngợi đến nhóm VIVABLAST.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp