Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Rulf

Giám đốc dự án kinh doanh

Nhà máy sản xuất điện năng Siemens

Siemens Power Generation rất vui mừng được trao thư ghi nhận này cho Công ty TNHH VIVABLAST (Việt Nam) vì thành tích xuất sắc mà họ đã đạt được từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 2 năm 2004.

Vivablast đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao và đặc biệt không có sự cố gây mất thời gian (Lost Time Injury - LTI) trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp