Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Rulf

Giám đốc dự án kinh doanh

Nhà máy sản xuất điện năng Siemens

VIVABLAST (Việt Nam) đã thể hiện cam kết xuất sắc đáng khen ngợi khi thực hiện tất cả các công việc Sơn linh kiện Cơ và Điện tuân thủ nghiêm ngặt các Thông số kỹ thuật của Siemens.

Kết quả công việc của Vivablast không chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cao của chúng tôi mà còn vượt qua các mong đợi đặt ra.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp