Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Christian BOURHIS

Tổng Giám đốc

Protective Coatings Global International Projects

Là Tổng Giám đốc của Global International Project, tôi tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng và sự chuyên nghiệp của Vivablast trong việc ứng dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt quá quá trình thi công dự án.

Sự hợp tác thành công trong việc xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các dự án trong và ngoài nước ở lĩnh vực năng lượng là bằng chứng thuyết phục cho sự chuyên nghiệp và uy tín của Vivablast trong lĩnh vực sơn phủ công nghiệp.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp