Trang chủ > Quy tắc đạo đức doanh nghiệp
           

Quy tắc đạo đức doanh nghiệp

CAM KẾT CỦA VIVABLAST

Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không thể bền vững nếu không có các quy tắc cam kết.

Chúng tôi kinh doanh thông qua sự minh bạch, trung thành và chính trực vì lợi ích của tất cả các bên liên quan trong các dự án của chúng tôi, tạo sự cân bằng giữa sự tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và hiệu quả môi trường bền vững.

CÁC QUY TẮC VÀNG CỦA VIVABLAST

1. Quan tâm đến con người và môi trường

 • Sức khỏe và an toàn của con người luôn là ưu tiên hàng đầu
 • Luôn khuyến khích một môi trường làm việc an toàn
 • Phấn đấu để đạt mục tiêu không gây tổn hại đến môi trường
4. Xử lý thông tin

 • Thúc đẩy giao tiếp công bằng và minh bạch
 • Tôn trọng tính bảo mật

2. Ứng xử cơ bản

 • Chúng tôi luôn tôn trọng quyền cơ bản của con người
 • Tôn trọng các quy định của luật pháp
 • Nghiêm cấm tham nhũng và hối lộ

Kiểm soát chặt chẽ và xử lý việc nhận quà và các khoản đóng góp

5. Thái độ tại công trường

 • Chúng tôi quan tâm tài sản của khách hàng như chính tài sản của mình
 • Thực thi quy tắc ứng xử trong kinh doanh của khách hàng
 • Đề cao tinh thần đồng đội và thái độ tích cực
3. Mối quan hệ với bên thứ ba

Chúng tôi luôn ngăn chặn các xung đột về lợi ích và đánh giá cao tính trung thực, minh bạch trong các mối quan hệ với các đối tác. Chúng tôi đảm bảo chính sách kinh doanh của chúng tôi cũng được tôn trọng đối với tất cả chuỗi cung ứng.

6. Phát triển tinh thần hợp tác bền vững

 • Tất cả chúng ta đều là đại sứ cho sự chuyên nghiệp và uy tín của VIVABLAST
 • Cam kết sử dụng tài sản của Công ty theo một tầm nhìn dài hạn và an toàn
 • Chúng tôi không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên theo các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế
 • Thực thi tuân thủ quy tắc nội bộ ở tất cả các cấp bậc

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved