Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

VIVABLAST Committed to a Sustainable Future with ISO 14001 Certification

VIVABLAST is proud to announce the achievement of ISO 14001:2015 certification for environmental management systems this March 2024. This internationally recognized standard demonstrates VIVABLAST's dedication to minimizing the environmental impact and operating sustainably.

Mục lục

Chia sẻ

VIVABLAST is proud to announce the achievement of ISO 14001:2015 certification for environmental management systems this March 2024. This internationally recognized standard demonstrates VIVABLAST’s dedication to minimizing the environmental impact and operating sustainably.

Unlocking Sustainability Success: What ISO 14001 Means for VIVABLAST

The ISO 14001:2015 certification signifies that VIVABLAST has implemented a comprehensive environmental management system (EMS) that meets the thorough requirements set forth by the International Organization for Standardization (ISO). This system outlines a framework for identifying, managing, and mitigating the company’s environmental impact throughout its operations.

“We are thrilled to receive ISO 14001:2015 certification,” says Mr Shanthamani Muthukumar, Chief Executive Officer at VIVABLAST. “This achievement further strengthens our commitment to excellence, building upon our existing ISO 9001:2015,and ISO 45001:2018 certifications.  It highlights our dedication to environmental responsibility and reflects our ongoing efforts to operate in a sustainable manner.  We believe that environmental stewardship is not only essential for our business but also vital for the communities we serve.”

 

VIVA BLAST - ISO 14001 2015_compressed

 

VIVABLAST’s EMS focuses on several key areas to minimize the environmental footprint:

  • Waste Reduction and Recycling: The company strives to minimize waste generation and maximize recycling efforts across all its operations
  • Energy Efficiency: VIVABLAST continuously seeks ways to reduce energy consumption through improved practices and technological advancements
  • Pollution Prevention: The company implements measures to prevent air, water, and land pollution throughout service offerings

 

Obtaining ISO 14001:2015 certification is a clear sign of VIVABLAST dedication to environmental sustainability. The company will continue to set sights on improvement and will strive to further enhance the environmental performance in the years to come.

 

Giới thiệu về VIVABLAST

VIVABLAST: Your Trusted Industrial Asset Solutions Partner Since 1994

At VIVABLAST, we take pride in being your global partner for comprehensive industrial asset life solutions. Headquartered in Vietnam, we have strategically expanded our operations to Thailand, Australia, the Philippines, Taiwan, Laos, Cambodia, Myanmar and Malaysia. Our footprint spans across APAC countries, serving diverse industries including Power Generation, Renewables, Oil & Gas, Manufacturing, and Shipbuilding.

Our services cover a wide spectrum, including Tiếp cận, Bảo vệ, Chế tạo kim loại, Cơ khí, Bảo ôn, and Đào tạo. We are certified according to the ISO 9001, 14001 and 45001 standards, which demonstrates our commitment to excellence. Safety and quality are our priorities, and we provide reliable, customized solutions to unlock the full potential of your industrial assets.

VIVABLAST takes a wide-ranging approach to minimizing environmental impact.  We utilize innovative technologies like Làm sạch bằng đá khô CO2,  which eliminates the need for harsh chemicals and reduces water usage compared to traditional cleaning methods.  Drone inspections allow us to conduct detailed assessments without the environmental footprint of manned operations, and many other environmentally friendly technologies.  Beyond these specific examples, VIVABLAST prioritizes a strong CSR (Corporate Social Responsibility) participating actively in environmental clean-up initiatives and investing in research exploring sustainable practices within our industry.  Ultimately, VIVABLAST believes that environmental responsibility is not just a box to check, but a core value that guides every aspect of our operations.

Trust VIVABLAST for all your industrial needs.

Về chúng tôi

VIVABLAST được thành lập vào năm 1994, với tư cách là công ty 100% có vốn nước ngoài với tham vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ được ưa chuộng và đáng tin cậy nhất về bảo vệ tài sản công nghiệp ở Đông Nam Á.

Trong hai thập kỷ qua, Đông Nam Á đã trải qua sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với các khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở công nghiệp, thiết bị và cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng tái tạo, Hàng hải, Sản xuất Điện và Sản xuất.

Do đó, VIVABLAST đã thành công với tư cách là nhà thầu phụ đáng tin cậy cho nhiều công ty trong nước và quốc tế bằng cách cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp của mình cho các công ty uy tín như PIRIOU, JGCS, Technip, KNOC, Metacor, nhóm PTSC, Vietsovpetro, v.v. với niềm đam mê lớn lao.

Hệ thống xưởng phun sơn và nổ mìn di động cải tiến của chúng tôi có thể được huy động đến bất cứ nơi nào ở Đông Nam Á cho tất cả các dự án lớn và cơ sở hạ tầng. Hệ thống này đã hoạt động rất tốt trong dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam – Dung Quất, tiếp theo là dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1.2 và dự án Oil & Oil lớn nhất. Tổ hợp khí đốt Việt Nam – Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Vào năm 2014, VIVABLAST đã có mặt tại Thái Lan, Myanmar và Malaysia để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Hơn 28 năm tăng trưởng ổn định có chủ ý, chúng tôi cảm thấy tự tin và tự hào về đội ngũ của mình cũng như năng lực của họ trong việc đóng vai trò quan trọng trong nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp đa ngành.

Tại sao nên lựa chọn Vivablast?

Chuyên môn bảo quản tài sản công nghiệp từ năm 1994

Câu hỏi thường gặp

VIVABLAST là công ty cung cấp các giải pháp chuẩn bị bề mặt và sơn công nghiệp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, hàng hải, xây dựng và khai thác mỏ. Một số giải pháp họ cung cấp bao gồm phun cát, phun thủy lực, làm sạch bể chứa, sơn phủ công nghiệp và phòng cháy chữa cháy thụ động.

Ban quản lý

Ông Jacques Vivarès – Chủ tịch
Ông Boris Vivarès – Tổng Giám đốc Tập đoàn VIVABLAST – Phát triển Thương mại & Kinh doanh
Ông Shanthamani Muthukumar – Tổng Giám đốc VIVABLAST Việt Nam

Vivablast là nhà cung cấp giải pháp bảo vệ tài sản công nghiệp toàn cầu tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và các nước lân cận. Vivablast là một Công ty 100% thuộc sở hữu nước ngoài được công nhận UKAS ISO 9001-2015 & OSHAS 18001:2007 bởi Bureau VERITAS có văn phòng và cơ sở trên khắp Đông Nam Á. Từ năm 1994, chúng tôi đã phục vụ các công ty hàng đầu trong ngành trong các dự án lớn từ giai đoạn xây dựng đến các chương trình bảo trì. Chuyên môn theo chiều dọc của chúng tôi bao gồm tất cả các lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt: dầu khí, năng lượng & tiện ích, đóng tàu, khai thác mỏ và sản xuất. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để bảo vệ tài sản của Khách hàng một cách bền vững, thông qua các dịch vụ chuyên biệt hiệu quả và đáng tin cậy cũng như các giải pháp tích hợp.

VIVABLAST cam kết phát triển bền vững và có trách nhiệm với xã hội. Công ty đặt mục tiêu giảm tác động đến môi trường thông qua nhiều sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như triển khai các công nghệ thân thiện với môi trường và giảm chất thải. Ngoài ra, VIVABLAST còn có các chương trình hỗ trợ nhân viên, gia đình họ và cộng đồng nơi họ hoạt động. Công ty cũng hỗ trợ nhiều tổ chức từ thiện khác nhau và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.