Trang chủ > Tổ chức công ty
           

Tổ chức công ty

BAN QUẢN LÝ

  • Mr Jacques Vivarès – Chủ tịch Công ty
  • Mr Boris Vivarès – Giám đốc Thương mại và Phát triển kinh doanh
  • Shanthamani Muthukumar – Giám đốc Vivablast Việt Nam

NHÂN SỰ

  • Tổng nhân sự: 465 (2020)
  • Cấp quản lý: 35 (15 nhân sự nước ngoài, 20 nhân sự người Việt)
  • Kỹ thuật viên và vận hành: 370
  • Ban quản lý người
  • Kỹ thuật viên đa kỹ năng
  • Đào tạo thường xuyên theo định kỳ tuân thủ với tiêu chuẩn của ISO, HSE và các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Có thể điều động nhanh chóng nhân sự tay nghề chất lượng theo yêu cầu của dự án.

Company Organization Chart

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved