Trang chủ > Nhân viên Pháp chế

Nhân viên Pháp chế

1. TRÁCH NHIỆM

 •   Phối hợp với các phòng ban để cung cấp/kiểm tra các hạng mục yêu cầu của khách hàng.
 • Tham gia soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, tài liệu pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty.
 • Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp đối với các hợp đồng, văn bản pháp lý mà công ty ban hành và ký kết cũng như kiểm tra tính hợp pháp của các giao dịch công ty thực hiện.
 • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cho công ty
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các văn bản, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước
 • Theo dõi hợp đồng

 

2. YÊU CẦU NĂNG LỰC

 •  Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Luật kinh tế, luật thương mại quốc tế,…
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở lĩnh vực Pháp chế
 • Am hiểu về Luật
 • Độ tuổi: 25 – 30

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved