Trang chủ > Kỹ sư Dự toán

Kỹ sư Dự toán

Bộ phận:  DỰ TOÁN

Chức vụ:  KỸ SƯ DỰ TOÁN

 

 1. YÊU CẦU CHUNG:
 • Chuẩn bị việc dự toán chi phí cho các dịch vụ để hỗ trợ quản lý trong việc đấu thầu hoặc xác định giá dịch vụ.
 •  Duy trì tính bảo mật của tất cả các dữ liệu.
 1. QUẢN LÍ TRỰC TIẾP:
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng dự toán.
 1. TRÁCH NHIỆM:
 • Tuân thủ các quy định an toàn, không vi phạm các quy định an toàn.
 • Nhận biết và giài quyết các nguy hiểm theo các thủ tục liên quan.
 • Không tạo ra rủi ro về sức khỏe, an toàn cho người khác và ảnh hưởng tới môi trường.
 • Tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn an toàn.
 • Phân tích các bản thiết kế và các tài liệu khác để chuẩn bị thời gian, chi phí, vật tư, và ước tính nguồn nhân lực.
 • Đánh giá hiệu quả chi phí của các dự án, dịch vụ, theo dõi chi phí thực tế liên quan đến hồ sơ dự thầu cũng như phát triển dự án.
 • Tham gia vào hoạt động điểm tham chiếu.
 • Tham khảo ý kiến ​​với các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trong các phòng ban khác và giám sát để thảo luận và dự toán công thức và giải quyết các vấn đề.
 1. THẨM QUYỀN:
 • Chuẩn bị công tác dự toán thông qua cách quản lý như lập kế hoạch, tổ chức và lập lịch trình công việc.
 1. YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Trình độ văn hóa

Kinh nghiệm

Đào tạo

Kỹ năng

Tốt nghiệp kỹ sư về cơ khí, công nghiệp và xây dựng

01 năm

Nghiên cứu và ứng dụng về toán học

Phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng giao tiếp tốt , Tiếng Anh

Vui lòng gửi CV ứng tuyển vào email sau: recruitment@vivablast.com

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved