Trang chủ > Kỹ sư năng lượng mặt trời

Kỹ sư năng lượng mặt trời

Phòng ban: Phòng năng lượng tái tạo

Chức danh: Kỹ sư năng lượng mặt trời

                       

1. YÊU CẦU CHUNG

 • Chuẩn bị việc dự toán chi phí cho các dịch vụ để hỗ trợ quản lý trong việc đấu thầu hoặc xác định giá dịch vụ.
 • Duy trì tính bảo mật của tất cả các dữ liệu.

2. LIÊN HỆ CÔNG TÁC

 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng dự toán.
 • Báo cáo cho Ban Giám Đốc

3. TRÁCH NHIỆM

 • Khảo sát dự án
 • Lên Phương án thi công
 • Phân tích các bản thiết kế và các tài liệu khác để chuẩn bị thời gian, chi phí, vật tư, và ước tính nguồn nhân lực.
 • Đánh giá hiệu quả chi phí của các dự án, dịch vụ, theo dõi chi phí thực tế liên quan đến hồ sơ dự thầu cũng như phát triển dự án.
 • Tham gia vào hoạt động điểm tham chiếu.
 • Tham khảo ý kiến ​​với các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trong các phòng ban khác và đốc công để thảo luận và dự toán công thức và giải quyết các vấn đề.

4. QUYỀN HẠN

 • Chuẩn bị công tác dự toán thông qua cách quản lý như lập kế hoạch, tổ chức và lập lịch trình công việc.

 5. NĂNG LỰC

Trình độ văn hóa Kinh nghiệm Đào tạo Kỹ năng
Tốt nghiệp kỹ sư về cơ khí, công nghiệp, điện công nghiệp và cơ điện tử xây dựng. 02 năm trong mảng năng lượng mặt trời Nghiên cứu và ứng dụng về toán học Phân tích và giải quyết vấn đề

 Khả năng giao tiếp tốt , Tiếng Anh

 

 

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào vị trí này, vui lòng gửi CV cập nhật của bạn đến địa chỉ email này: recruitment@vivablast.com

Cảm ơn bạn!

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved