Trang chủ > Nhân viên AT-SK- MT

Nhân viên AT-SK- MT

Bộ phận: An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Chức danh: Nhân viên AT-SK-MT

1. YÊU CẦU CHUNG

 • Thực hiện việc áp dụng và huấn luyện nhân viên tuân thủ nội quy an toàn lao động.

2. QUAN HỆ CÔNG TÁC

 • Dưới dự điều hành trực tiếp của Trưởng nhóm An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT), Điều phối viên Quản lý dự án và Trưởng nhóm Sản xuất trước khi được xem xét bởi Tổng giám đốc.
 • Hướng dẫn cho HSE Officer.

3. TRÁCH NHIỆM:

 • Hướng dẫn các quy định về HSE cho người lao động hàng ngày trước khi bắt đầu làm việc.
 • Đảm bảo sự an toàn của nhân viên và khách tham quan trên công trường.
 • Kiểm tra hàng ngày việc thực hiện an toàn của tất cả nhân viên Công trường (hàng ngày kiểm tra máy móc, công cụ, thiết bị trong tình trạng an toàn và làm việc trước khi bắt đầu công việc). Người lao động và người có trách nhiệm chấp hành các quy định về an toàn lao động, lập biên bản và đề xuất hình thức kỷ luật đối với trường hợp vi phạm.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro, xem xét các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thực hiện các hành động phù hợp để khắc phục các rủi ro được xác định tại nơi làm việc.
 • Để đảm bảo tất cả các thương tích, bệnh tật và sự cố được điều tra và lưu hồ sơ.
 • Hỗ trợ bất kỳ thanh tra an toàn nào của chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.
 • Báo cáo thương tật, ốm đau, nguy hiểm xảy ra, rủi ro tức thời hoặc tình huống khác cho Trưởng bộ phận.
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến giấy tờ về máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại công trường, phân xưởng.
 • Thực hiện việc thuyết trình và đào tạo HSE cho nhân viên theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ thực hiện kiểm tra của nội bộ / bên ngoài.
 • Cập nhật luật mới về Sức khỏe – An toàn – Môi trường; Phòng cháy và chữa cháy;
 • Đề xuất với cấp quản lý công thức xây dựng và điều chỉnh các chính sách, quy trình HSE phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty trên cơ sở pháp luật hiện hành.
 • Thường xuyên báo cáo công tác ATVSLĐ, tai nạn lao động, vệ sinh lao động cho cấp quản lý trực tiếp.

4. QUYỀN HẠN

 • Đề nghị các biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người.
 • Cấp giấy phép làm việc cho từng khu vực xưởng, và nơi hạn chế.
 • Đệ trình ý kiến đề xuất mới để xem xét lại phương pháp làm việc, cải tiến sao cho phù hợp hơn.
 • Đề nghị các biện pháp kịp thời, hiệu quả để ngăn ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Ngăn chặn việc đưa các TB, MM không an toàn vào sử dụng.

5. NĂNG LỰC

 Học vấn Kinh nghiệm Đào tạo Kỹ năng
 Đại học chuyên ngành kỹ thuật 01 năm Đã được đào tạo về kỹ thuật/ an toàn lao động

 Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2

 Có kiến thức về lĩnh vực liên quan.

 Biết tiếng Anh và vi tính phù hợp với công việc.

 

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào vị trí này, vui lòng gửi CV cập nhật của bạn đến địa chỉ email này:  recruitment@vivablast.com

Cảm ơn bạn!

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved