Trang chủ > Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính

Bộ phận:    Hành Chính – Nhân Sự

Chức vụ:    Nhân viên hành chính

 

 1. YÊU CẦU CHUNG:

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chánh tại Công ty dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng Hành Chính

 1. QUẢN LÍ TRỰC TIẾP:
 •  Dưới quyền điều hành trực tiếp từ Trưởng phòng Hành Chính
 1. TRÁCH NHIỆM:
 • Cập nhật thông tin vị trí công nhân ở các công trường vào cuối tuần
 • Cập nhật thông tin nhân viên mới trong file dữ liệu, hình ảnh và CMND của nhân viên
 • Làm thẻ ATM, thẻ VB, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên mới
 • Thực hiện và theo dõi bồi thường Bảo Hiểm Gras Savoye về sức khỏe cho người Việt Nam/ tài sản/ xe cộ/ thiết bị
 • Thực hiện và theo dõi bồi thường Bảo hiểm GMC cho người nước ngoài
 • Theo dõi việc luân chuyển nhân viên đi các công trường với các chứng từ hợp lệ (thông báo nội bộ…)
 • Theo dõi hợp đồng của nhân viên thử việc, nhân viên thời vụ
 • Theo dõi tiến trình nghỉ việc của nhân viên
 • Chịu trách nhiệm các báo cáo thanh toán hàng tháng về nhà cho thuê, báo cáo hàng tháng về tăng/giảm nhân viên cho phòng kế toán và Bảo Hiểm Gras Savoye
 • Kiểm soát tạm ứng của công nhân
 • Bảo hiểm xã hội (báo tăng/ giảm, ốm đau, thai sản, báo cáo tháng…)
 • Theo dõi VISA – Giấy phép lao động – Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • Thu thập, cập nhật và sao chép toàn bộ đơn xin nghỉ phép hàng tháng, lập bảng chấm công cho nhân viên văn phòng Bình Chiểu
 • Báo cáo Hepza (6 tháng 1 lần)
 • Theo dõi quản lý các loại thuốc men, trang thiết bị cấp cứu.
 • Cập nhật dữ liệu đào tạo, in và kiểm soát cam kết đào tạo, bằng cấp của nhân viên
 • Cập nhật và quản lý tất cả các loại phép của nhân viên.
 • Kiểm soát hồ sơ cá nhân của nhân viên/ bản lý lịch nhân viên
 • Kiểm tra sức khỏe đi giàn khoan
 • Kiểm soát tất cả các tài liệu ISO, tài liệu bên ngoài (liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001) và lưu hồ sơ
 • Kiểm soát tất cả các hoạt động đánh giá nội bộ của công ty.
 • Kiểm soát tất cả các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.
 • Giới thiệu hệ thống ISO và hệ thống QHSE của công ty cho nhân viên mới
 • Tuân thủ các quy định an toàn, không vi phạm các quy định an toàn
 • Nhận biết và giải quyết các nguy hiểm theo các thủ tục liên quan
 • Không tạo ra rủi ro về sức khỏe , an toàn cho người khác và ảnh hưởng tới môi trường
 • Tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn an toàn
 1. THẨM QUYỀN:
 • Báo cáo hàng tuần về tất cả các mục nêu trên cho Trưởng phòng Hành chính
 • Cập nhật và kiến nghị thực hiện các thay đổi của Luật.
 1. YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Trình độ

văn hóa

Kinh nghiệm

Đào tạo

Kỹ năng

Đại học  hoặc Cao Đẳng

3 năm

Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ

Trình độ vi tính văn phòng bắt buộc

Trình độ Anh văn: nói, viết, đọc, phiên dịch và thông dịch lưu loát.

 

Vui lòng gửi CV ứng tuyển vào email sau: recruitment@vivablast.com

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved